Graco Inc.

Blīvēšana 

Blīvēšana ir detaļas vai mezgla noslēgšanas un nostiprināšanas process, kurā tiek izmantota šķidrumu un gaisu necaurlaidīga līme.