Graco Inc.

Siltumpārvaldība 

Aprīkojums, kas uzklāj siltumvadītspējīgu materiālu uz shēmas platēm

Siltumpārvaldība ir vai nu viena komponenta, vai vairāku komponentu siltumvadītspējīga materiāla uzklāšana uz shēmas platēm elektroniskās vadības moduļu iekšpusē. Siltumvadītspējīgs materiāls aizvada siltumu no shēmas plates un paildzina vadības moduļa kalpošanas laiku.

Izgatavotais materiāls, kas parasti ir ar augstu viskozitāti un kura pamatā ir silikons, satur siltumvadītspējīgu abrazīvu vielu. Uzklātie tilpumi parasti ir robežās no 1 līdz 50 cm3