Graco Inc.

Termolīmes 

Graco piedāvā lielapjoma kausēšanas aprīkojumu kausētu materiālu, piemēram, butilkaučuka, etilvinilacetāta (EVA), poliamīda, poliizobutilēna (PIB), poliuretāna reaģētspējīgās vielas (PUR), spiediena jutīgu līmju (PSA) un citu vielu izmantošanā.