Graco Inc.

Kledningsvegg 

Limdispenserutstyr for strukturelle lim

Del |

En kledningsvegg er et ytre dekke på bygning konstruert av en lett ramme, som f.eks. aluminium, fylt med isolerende glass. Det isolerende glasset festes til panelrammen eller bygningen med strukturelt lim og/eller festemidler. Graco-utstyr brukes både i produksjonen av isoleringsglass og sluttproduktet for denne industrien. Lær mer