Graco Inc.

Tetning 

Tetning er prosessen med å lukke eller sikre en del eller montering med et væsketett, lufttett lim.

Del |