Graco Inc.

Obešene fasade 

Oprema za nanašanje konstrukcijskih lepil

Obešena fasada je zunanji ovoj stavbe iz lahkega okvira, denimo aluminijastega, zapolnjenega z izolacijskim steklom. Izolacijsko steklo se nalepi na okvir ali stavbo s konstrukcijskim lepilom in/ali pritrdilnimi elementi. Oprema Graco se uporablja tako pri izdelavi izolacijskega stekla kot pri končnem izdelku za to panogo. Več informacij