Graco Inc.

Upravljanje toplote 

Oprema za nanašanje materiala, ki prevaja toploto, na plošče tiskanega vezja

Upravljanje toplote je postopek nanašanja enokomponentnega ali večkomponentnega materiala, ki prevaja toploto, na plošče tiskanega vezja znotraj elektronskih kontrolnih modulov. Prevodni material prevaja toploto stran od plošče tiskanega vezja in podaljšuje življenjsko dobo kontrolnega modula.

Naneseno sredstvo, ki ima običajno visoko viskoznost in je izdelano na osnovi silikona, vsebuje hrapavo polnilo, ki prevaja toploto. Nanesene količine načeloma znašajo od 1 do 50 kubičnih centimetrov.