Graco Inc.

Sončna energija 

Oprema za nanos lepil pri izdelavi solarnih plošč

V postopku izdelave sončnih fotonapetostnih modulov, ravnih plošč in plošč s tankim filmom se uporabljajo materiali, kot so silikon, butil, poliuretan idr. Gracova linija opreme za ravnanje s tekočinami in rešitve za nanašanje so primerne za večino materialov, ki se uporabljajo pri solarnih ploščah, kot denimo pri spajanju nosilcev ter izoliranju in zatesnitvi priključne omarice. Več informacij

Graco PGM Metering System

Graco is a world leader in sealant and adhesive dispensing for solar applications.

Solar photovoltaic (PV) modules use flat panels, parabolic mirrors, Fresnel lenses and flexible thin film panels to collect and convert sunlight into electricity. Electricity generated from these sources is then converted from DC to AC for distribution and daily use.

Despite record installation rates in recent years, PV module manufacturers have realized dramatically lower prices, instigating a push toward increased efficiency and lower manufacturing costs.

Solar Manufacturing & Materials

A variety of sealants and adhesives are used in solar module manufacturing processes.  Silicone adhesives and sealants provided a strong, reliable bond in applications that require flexibility and resistance to temperature extremes and moisture.

Junction box potting

Silicone is excellent for applications such as solar module frame sealing due to the high sealing performance and flexibility under extreme environmental conditions. Junction boxes are potted with a two-component (2K) silicone or polyurethane. Hot melt materials are used to bond the junction box (or j-box) onto the back of the flat panel collector.

Obrnite se na naše strokovnjake

Družba Graco močno ceni vašo zasebnost. Vaših informacij ne bomo prodajali drugim podjetjem. Vendar bomo za boljše izpolnjevanje vaših potreb vaše informacije morda delili z distribucijskimi partnerji družbe Graco. Za podrobnosti glejte naš Pravilnik o zasebnosti.