Graco Inc.

Paralelné mazanie s jedným prívodným potrubím