Graco Inc.

Zasklené steny 

Dávkovacie zariadenia na stavebné lepidlá

Zasklená stena je vonkajší obal budovy postavený z ľahkej konštrukcie, napr. hliníkovej, vyplnený izolačným sklom. Izolačné sklo sa lepí na rám panelu alebo budovy stavebným lepidlom alebo sa upevňuje spojovacími prostriedkami. Zariadenia Graco sa používajú pri výrobe izolačných skiel aj finálnych výrobkov pre toto odvetvie. Prečítajte si viac