Graco Inc.

Povrchová úprava laminátov 

Na lamináty sa aplikuje povrchová vrstva lepiacej hmoty.