Graco Inc.

Uzatváranie obalov a kartónov 

Systémy na prívod horúcej taveniny, ktoré sa rýchlo spúšťajú, menej pripaľujú a zabezpečia dlhší čas prevádzky

Požiadať o informácie

Inovatívne riešenia Graco na prívod horúcej taveniny na uzatváranie obalov a kartónov vám pomôžu zabezpečiť stálu prevádzku. Menší výskyt pripálení a upchávania dýz znamená, že môžete skrátiť prestoje potrebné na údržbu. Rýchle spúšťanie znamená vyššiu produktivitu. Prečítajte si, ako môžete znížiť svoje prevádzkové náklady a zvýšiť návratnosť investícií vďaka systému InvisiPac.