Graco Inc.

Pracovné zariadenia 

Náš sortiment pracovných zariadení zahŕňa pneumaticky ovládané dvojkomorové membránové čerpadlá, peristaltické hadicové čerpadlá, piestové čerpadlá a vysokotlakové čistiace zariadenia na kvapaliny s nízkou aj vysokou viskozitou na rôzne druhy agresívneho použitia.

Need sanitary equipment? Go to www.graco.com/sanitary to check out our line of food grade sanitary pumps include air-operated double diaphragm pumps, piston transfer pumps, drum unloaders, bin evacuation systems (BES) and high pressure cleaning packages.