Graco Inc.

Horúce taveniny 

Spoločnosť Graco ponúka sortiment zariadení na veľkokapacitnú manipuláciu s horúcimi taveninami, ako sú butylkaučuk, etylén vinyl acetát (EVA), polyamid, polyizobutylén (PIB), polyuretánové reaktívne materiály (PUR), lepidlá citlivé na tlak (PSA) a ďalšie.