Graco Inc.

Система за подаване на материали в насипно състояние 

Премества продукти със среден и висок вискозитет от контейнери с вместимост 55 галона (208 литра) и 300 галона (1135,6 литра)