Graco Inc.

Циркулация на боя 

Затворена система от тръби, в която боята непрекъснато циркулира, задвижвана от помпа

Предимства на циркулацията:

  • Предотвратява се загубата на време от ръчното пълнене на устройствата за подаване на пистолетите за пръскане, контролирането на вискозитета или изчакването на подаването на продукта
  • Еднородност на продукта, който се подава към всяка работна станция (по отношение на цвят, вискозитет и температура)
  • Икономия: по-малко общо количество използвана боя
  • По-добри работни условия: чисти работни станции
  • Гарантира се безопасност на средата, тъй като големите количества от продукта се съхраняват извън помещението