Graco Inc.

Dispensit 

Graco предлага широка гама от точни измервателни и разпределителни клапани Dispensit за приложения, изискващи еднокомпонентно дозиране в малки обеми. Тези клапани се произвеждат в най-различни размери и с тях могат да се дозират различни видове материали. Изтеглете брошурата