Graco Inc.

Lielapjoma piegādes sistēma 

Vidējas vai augstas viskozitātes produktu izvadīšana no 208 l (55 galonu) un 1135,6 l (300 galonu) tvertnēm