Graco Inc.

Sanitær sylinder- og siloavlasting 

Tømme medium til svært viskøse produkter fra beholdere på 208 l (55 gallon) og 1135,6 l (300 gallon), uten å fortynne materialet

Del |