Graco Inc.

Podpora

Prekonávame očakávania zákazníkov

Poslaním spoločnosti Graco je prekonávať očakávania zákazníkov poskytovaním vynikajúcich služieb prostredníctvom včasných, presných a efektívnych odpovedí na otázky a objednávky. Vďaka početným odborníkom v našej rozsiahlej distribučnej sieti ponúkame zákaznícke služby na vysokej úrovni.

techassist_factory