Graco Inc.

Hromadný prívodný systém 

Čerpajte produkty so strednou až vysokou viskozitou z nádob s objemom 208 l (55 galónov) a 1135,6 l (300 galónov).