Graco Inc.

Sanitárne čerpanie zo sudov a zásobníkov 

Čerpajte produkty so strednou až vysokou viskozitou z kontajnerov s objemom 208 l (55 galónov) a 1135,6 l (300 galónov) bez potreby ich riedenia