Graco Inc.

Cirkulácia farieb 

Využitie v uzavretých potrubných okruhoch, kde čerpadlo nepretržite cirkuluje farby

Výhody cirkulácie:

  • Nestráca sa čas manuálnym plnením kanálov pištole, kontrolou viskozity ani čakaním na prívod produktu
  • Rovnaký produkt na všetkých pracovných staniciach (farba, viskozita a teplota)
  • Úspora produktu: celková spotreba farby
  • Lepšie pracovné podmienky: čisté pracovné stanice
  • Bezpečné prostredie je zaistené uchovávaním veľkých množstiev produktu mimo dielne