Graco Inc.

Въздушно уплътняване на тавански помещения и крайни греди 

Оборудване за създаване на въздушна бариера под разпенена изолация в тавански помещения или за уплътняване и изолиране на крайни греди