Graco Inc.

FieldLazer 

Машините за полагане на маркировка на спортни съоръжения FieldLazer са признати от професионалистите по поддръжка на спортни игрища в цял свят, защото с тях се създават по-ярки и по-дълготрайни линии с по-малко количество боя. Понастоящем продуктовата гама FieldLazer се е превърнала в цялостна продуктова линия, която отговаря на всички ваши потребности, свързани с маркировката на спортни съоръжения.

Къде да закупя

FieldLazer field marking machines have been recognized worldwide by sports turf maintenance professionals for delivering brighter, longer-lasting lines with less paint. Graco offers an assortment of marking and striping equipment designed for your specific needs:

  • All-in-one stand-on self-propelled marking machines
  • Walk-behind models with ride-on attachment
  • Complete all-in-one airless field markers
  • Dedicated walk-behind field marking and parking lot stripers
  • High pressure battery powered marking machines

All equipment delivers razor sharp lines, coats both sides of the grass blades, and uses Graco’s high-pressure airless paint spray technology.