Tisková zpráva – 26. května 2020

Tuto stříkací pistoli přestavíte rychleji, než jakoukoliv jinou (vzduchem proplachovanou)!

Nová stříkací pistole Fusion® PC nabízí rychlejší přestavbu pouhou výměnou kazety.

Stříkací pistole Fusion PC je opatřena směšovací komorou s dlouhou životností a stejně odolnou kazetou, což zaručuje nízké nároky na údržbu a kratší prostoje.

S technologií ProConnect je celá kapalinová sekce včetně bočních těsnění a všech souvisejících o-kroužků v jedné kazetě, což znamená, že můžete skladovat méně součástí a dosáhnout dokonalých možností přestavby pistole s továrně testovanou náhradní kazetou.

 

Dokonalá přestavba během několika sekund

  • Zmenšené součásti – o-kroužky, boční těsnění a kapalinová sekce – vše v jedné kazetě
  • Jednoduše vyměňte kazetu – je to jako mít zcela nový pracovní nástroj
  • Minimalizujte prostoje – svou práci zvládnete rychleji

 

Dokonalá přestavba během několika sekund – znázorněno ve 4 krocích
  1. Sejměte vzduchovou krytku a pojistný kroužek.
  2. Vyjměte kazetu.
  3. Zatlačte novou kazetu kapaliny PC do směšovací komory
  4. Namontujte pojistný kroužek a vzduchovou krytku.

Sady pro přestavbu

Přeměňte svou pistoli Fusion Air Purge na pistoli Fusion PC s pomocí sady pro přestavbu ProConnect. To vám umožní plně využít toho, co pistole Fusion PC přináší: dokonalé možnosti přestavbu během několika sekund. Sada pro přestavbu je kompatibilní se všemi pistolemi Fusion AP a může být kombinována s libovolnou směšovací komorou Fusion PC.

 

Muž, který používá stříkací pistoli
 

 

Další informace naleznete na webu www.graco.com/fusionpcgun.

Související stránky produktu

Graco