Graco Inc.

Zračna izolacija potkrovlja i krajeva tavanskih nosača 

Oprema za stvaranje zračne barijere pod rasutom izolacijom u potkrovljima, ili za brtvljenje i izoliranje krajeva tavanskih nosača