Graco Inc.

Etanşeizarea mansardelor şi a grinzilor de cadru 

Echipament pentru crearea unei bariere de aer sub izolaţia injectată în mansardă sau pentru etanşarea şi izolarea grinzilor de cadru